Close

Övrigt

Gräddö-Askens Naturreservat

Naturreservatet ligger på nordöstra delen av Gräddö-Asken, en cirka 50 hektar stor ö i Lidöfjärdens södra del 20 km väster om Norrtälje. Reservatet är drygt 11 hektar stort och utgörs av ett lövträdsdominerat område med inslag av gran och tall. Naturreservatet utgörs av ett lövskogsområde med stor förekomst av buskar, framförallt hassel men även till […]

Read More