Close

Kallelser & Protokoll

Stämmoprotokoll 2019.05.12

Föreningsstämma 2019.Gräddö Askens VA Samfällighetsförening.Bygdegården, Gräddö.2019-05-12 01. Stämmans öppnandeStyrelsens ordförande förklarade stämman öppnad och hälsade alla välkomna. 02. Val av ordförande för årsstämmanTill mötesordförande valdes Mats Julin. 03. Val av sekreterare för årsstämmaTill sekreterare valdes Arne Prembäck. 04. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknareLisa Kauffmann och Torgny Engdahl valdes till justeringspersoner tillika rösträknare. 05. Godkännande av […]

Read More

Styrelseprotokoll 2019.04.09

Styrelsemöte Gräddö Askens VA Samfällighetsförening 2019-04-09 Protokoll No 2019:3 Plats Telefonmöte. Närvarande Mats Juhlin, Robert Larsson & Arne Prembäck. §1. Mötets öppnande Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet. §2. Vi fördelade diverse arbetsuppgifter emellan oss inför årsstämman enligt nedan: Mats: Kollar med Anita Skoglund, Norrtälje kommun, varför vi inte fått det nya avtalet brevledes för […]

Read More

Föreningsstämma 2019

Föreningsstämma Gräddö Askens VA Samfällighetsförening Styrelsen för Gräddö-Askens VA-samfällighetsförening kallar till stämma. Datum: 2019-05-12 Tid: 16.00 – 18.00 (ca) Plats: Bygdegården, Gräddö Dagordning för årsstämman 2019 1. Mötets öppnande. 2. Val av ordförande för stämman. 3. Val av sekreterare för stämman. 4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare. 5. Godkännande av närvarolista som röstlängd. 6. […]

Read More

Styrelseprotokoll 2019.03.04

Styrelsemöte Gräddö Askens VA Samfällighetsförening 2019-03-04 Protokoll No 2019:2 Plats Telefonmöte. Närvarande Mats Juhlin, Robert Larsson & Arne Prembäck. §1. Mötets öppnande Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet. §2. Föregående protokoll Konstaterades att inga reaktioner framkommit till styrelsen med anledning av styrelsens skrivelse till medlemmarna efter stormen Alfridas härjningar. §3. Fastighet 6:45 Beslutas att Mats […]

Read More

Styrelseprotokoll 2019.01.17

Styrelsemöte Gräddö Askens VA Samfällighetsförening 2019-01-17 Protokoll No 2019:1 Plats Telefonmöte. Närvarande Mats Juhlin, Robert Larsson & Arne Prembäck. §1. Mötets öppnande Mats hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. §2. Styrelsens uttalande efter stormens härjningar Efter en ingående diskussion beslutar styrelsen att anta följande uttalande: Eftersom VA-samfälligheten inte äger någon mark så ansvarar den […]

Read More

Styrelseprotokoll 2018.10.30

Styrelsemöte Gräddö Askens VA Samfällighetsförening 2018-10-30 Protokoll No 2018:4 Plats Telefonmöte. Närvarande Mats Juhlin, Robert Larsson,  Ulf Möller, Arne Prembäck & Lars Rodhe. §1. Mötets öppnande Mats hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. §2. Föregående protokoll 2018:03 Föregående protokoll gicks igen med följande kommentarar: Ny medlem 6:45.
 Godkännande om inträde i GA:17 beslutades av LM […]

Read More

Styrelseprotokoll 2018.08.27

Styrelsemöte Gräddö Askens VA Samfällighetsförening 2018-08-27 Plats Telefonmöte. Närvarande Mats Juhlin, Robert Larsson,  Ulf Möller, Arne Prembäck & Lars Rodhe. Peter Blanck hade anmält förhinder. §1. Mötets öppnande Mats hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. §2. Föregående protokoll Föregående protokoll, 2018-07-17 gicks igen och godkändes och lades till handlingarna med följande kommentarar: Mats efterfrågar av […]

Read More

Styrelseprotokoll 2018.07.17

Styrelsemöte Gräddö Askens VA Samfällighetsförening 2018-07-17 Plats Hos Peter Blanck på Gräddö Asken. Närvarande Mats Juhlin, Robert Larsson, Peter Blanck, Ulf Möller, Arne Prembäck & Lars Rodhe. §1. Mötets öppnande Mats hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. §2. Föregående protokoll Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna. §3. Nya medlemmar Med glädje konstaterar styrelsen att […]

Read More

Stämmoprotokoll 2018.05.26

Föreningsstämma 2018 Gräddö Askens VA Samfällighetsförening Bygdegården, Gräddö 2018-05-26 01. Stämmans öppnande Styrelsens ordförande förklarade stämman öppnad och hälsade alla välkomna. 02. Val av ordförande för årsstämman Till mötesordförande valdes Mats Julin. 03. Val av sekreterare för årsstämma Till sekreterare valdes Arne Prembäck. 04. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare Per Troborg och Torgny Engdahl […]

Read More

Föreningsstämma 2018

Föreningsstämma Gräddö Askens VA Samfällighetsförening Styrelsen för Gräddö-Askens VA-samfällighetsförening kallar till stämma. Datum: 2018-05-26 Tid: 15.00 – 17.00 (ca) Plats: Bygdegården, Gräddö   Dagordning för årsstämman 2018 1. Mötets öppnande. 2. Val av ordförande för stämman. 3. Val av sekreterare för stämman. 4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare. 5. Godkännande av närvarolista som röstlängd. 6. […]

Read More

Styrelseprotokoll 2017.11.06

Styrelsemöte Gräddö Askens VA Samfällighetsförening 2017-11-06 Plats Telefonmöte Närvarande Mats Julin, Robert Larsson, Lars Rodhe, Ulf Möller, Peter Blanck och Arne Prembäck. §1. Mötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. §2. Föregående protokoll Föregående protokoll gicks igen och lades till handlingarna efter följande kommentarer: Locket till mätarbrunnen är isolerat. Vid ett akut läge […]

Read More

Styrelseprotokoll 2017.07.23

Styrelsemöte Gräddö Askens VA Samfällighetsförening 2017-07-23 Plats Hos Arne Prembäck Närvarande Mats Julin, Robert Larsson, Ulf Möller, Peter Blanck och Arne Prembäck. §1. Mötets öppnande Mats hälsar välkommen och förklarade mötet öppnat. §2. Föregående protokoll Föregående protokoll gicks igen och lades till handlingarna. Kommentarar och åtgärder se under §3 nedan. §3. Uppföljning av garantibesiktningen Vid besiktningen genom […]

Read More

Stämmoprotokoll 2017.05.06

Föreningsstämma 2017 Gräddö Askens VA Samfällighetsförening Bygdegården, Gräddö 2017-05-06 01. Stämmans öppnande Styrelsens ordförande förklarade stämman öppnad och hälsade alla välkomna. 02. Val av ordförande för årsstämman Till mötesordförande valdes Per Troborg. 03. Val av sekreterare för årsstämma Till sekreterare valdes Arne Prembäck. 04. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare Josefine Nasiell och Lena Julin […]

Read More

Föreningsstämma 2017

Föreningsstämma Gräddö Askens VA Samfällighetsförening Styrelsen för Gräddö-Askens VA-samfällighetsförening kallar till stämma. Datum: 2017-05-06 Tid: 15.00 – 17.00 (ca) Plats: Bygdegården, Gräddö   Dagordning för årsstämman 2017 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande för stämman 3. Val av sekreterare för stämman 4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare 5. Godkännande av närvarolista som röstlängd 6. […]

Read More

Styrelseprotokoll 2017.03.28

Styrelsemöte Gräddö Askens VA Samfällighetsförening 2017-03-28 Plats Telefonmöte. Närvarande Per Troborg, Robert Larsson, Lars Rodhe och Arne Prembäck. Frånvarande: Annika Molin och Thomas Thunvik. §1. Mötets öppnande
 Per hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. §2. Föregående protokoll Föregående protokoll gicks igen och lades till handlingarna med följande kommentarer: Garantibesiktning Per har mailat Stefan Nyberg som lovat svara […]

Read More

Styrelseprotokoll 2016.11.10

Styrelsemöte Gräddö Askens VA Samfällighetsförening 2016-11-10 Plats Telefonmöte. Närvarande Per Troborg, Robert Larsson, Thomas Thunvik, Annika Molin, Lars Rodhe sista 15 minuterna pga. tekniska problem och Arne Prembäck. §1. Mötets öppnande
 Per hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. §2. Budget 2017 Styrelsen fattar beslut om budget för 2017 enligt Roberts förslag, se nedan. Budgeten fastställs […]

Read More

Styrelseprotokoll 2016.10.10

Styrelsemöte Gräddö Askens VA Samfällighetsförening 2016-10-10 Plats Telefonmöte. Närvarande Per Troborg, Robert Larsson, Thomas Thunvik, Lars Rodhe och Arne Prembäck. Frånvarande: Annika Molin. Adjungerad Peter Blanck. §1. Mötets öppnande Per hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. §2. Fiber Formulering brev till medlemmar o övriga fastighetsägare Efter att fiberföretaget IP-Only kontaktade oss med en förfrågan om […]

Read More

Styrelseprotokoll 2016.09.26

Styrelsemöte Gräddö Askens VA Samfällighetsförening 2016-09-26 Plats Telefonmöte. Närvarande Per Troborg, Robert Larsson, Thomas Thunvik, Lars Rodhe och Arne Prembäck. Frånvarande: Annika Molin. Adjungerad Peter Blanck. §1. Mötets öppnande Per hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. §2. Fiber Formalia Per redogör för följande: Tomröret nämns varken i stadgarna, i Lantmäteriförrättning eller i avtalet med Norrtälje […]

Read More

Styrelseprotokoll 2016.09.17

Styrelsemöte Gräddö Askens VA Samfällighetsförening 2016-09-17 Plats Hos Per Troborg. Närvarande Per Troborg, Robert Larsson, Thomas Thunvik, Lars Rodhe, Annika Molin och Arne Prembäck. Under §5 deltog även Peter Blanck. §1. Mötets öppnande Per hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. §2. Föregående protokoll från 6 juli 2016 gicks igenom • Finns vår sjökabel inlagd på sjökortet? […]

Read More

Styrelseprotokoll 2016.07.06

Styrelsemöte Gräddö Askens VA Samfällighetsförening 2016-07-06 Plats Hos Per Troborg. Närvarande Per Troborg, Robert Larsson, Thomas Thunvik, Lars Rodhe och Arne Prembäck. Frånvarande: Annika Molin §1. Mötets öppnande Per hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. §2. Föregående protokoll från 15 april 2016 gicks igenom • Finns vår sjökabel inlagd på sjökortet? Lars kollar med Sjöfartsverket. […]

Read More

Styrelseprotokoll 2016.04.15

Styrelsemöte Gräddö Askens VA Samfällighetsförening 2016-04-15 Plats Plats: Telefonmöte, vilket ersatte mötet som var planerat till 22 mars. Närvarande Per Troborg, Robert Larsson, Thomas Thunvik, Torgny Engdahl, och Lars Rodhe. Frånvarande: Lars Fordner §1. Mötets öppnande Per hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. §2. Föregående protokoll från 9 februari 2016 Per tar reda på var den digitala […]

Read More

Styrelseprotokoll 2016.02.09

Styrelsemöte Gräddö Askens VA Samfällighetsförening 2016-02-09 Plats Telefonmöte. Närvarande Per Troborg, Robert Larsson, Lars Fordner, Torgny Engdahl, och Lars Rodhe. Frånvarande: Thomas Thunvik §1. Mötets öppnande Per hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. §2. Föregående protokoll från 8 december 2015 Per tar reda på var den digitala dokumentationen finns samt hanterar utestående höjdförklaringar. Angående vattenkvaliteten har det framkommit att […]

Read More

Styrelseprotokoll 2015.12.08

Styrelsemöte Gräddö Askens VA Samfällighetsförening 2015-12-08 Plats Telefonmöte. Närvarande Per Troborg, Robert Larsson, Lars Fordner, Torgny Engdahl och Thomas Thunvik. §1. Mötets öppnande Per hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. §2. Föregående protokoll från 26 september 2015 Punkt 3 (var finns digitala dokumentationen, Per) punkt 7 (Anders Lindgrens anslutningsblankett, Per) och 8 (nöjdförklaringar, Per) återstår att […]

Read More

Styrelseprotokoll 2015.09.26

Styrelsemöte Gräddö Askens VA Samfällighetsförening 2015-09-26 Plats Hos Troborgs, Gräddö-Asken. Närvarande Per Troborg, Robert Larsson, Lars Rodhe, Lars Fordner, Torgny Engdahl. (Thomas Thunvik närvarande på telefon under §9). §1. Mötets öppnande Per hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. §2. Föregående protokoll Är underskrivet och läggs till handlingarna §3. Registeringar föreningsformalia Nytt registreringsbevis är fastställt av Lantmäteriet och […]

Read More

Stämmoprotokoll 2015.05.09

Föreningsstämma 2015 Gräddö Askens VA Samfällighetsförening 2015-05-09 01. Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Per Troborg förklarade stämman öppnad och hälsade alla välkomna. Alla styrelsens medlemmar presenterades, förutom Torgny, som inte hade möjlighet att närvara. 02. Val av ordförande för årsstämman Beslutades att välja styrelsens ordförande Per Troborg till stämmans ordförande. 03. Val av sekreterare för årsstämma Beslutades […]

Read More