Close

Tips & Råd

Ytterligare bostadslägenhet på fastigheten?

Har du anslutit vatten eller avlopp till en gäststuga eller liknande utöver den ursprungliga fastigheten? I så fall behöver vi få information av dig. Som VA-samfällighet har vi skyldighet att anmäla till Norrtälje kommun om det finns fastigheter med flera bostadslägenheter anslutna. Detta för att möjliggöra en rättvis debitering. Som bostadslägenhet räknas en bostadsenhet i […]

Read More

Prenumerera på inlägg

Nu kan du prenumerera på de senaste inläggen och få dom direkt i din mailbox. Du behöver alltså inte själv kolla om det hänt något nytt här på siten. Anmäl dig längst ner på sidan.  

Read More

Sjöledningen

En liten påminnelse om att sjöledningen fortfarande är bristfälligt utmärkt med skyltar. Den går mellan Sandin och Guter och över till Bygdegården. Så kasta inte i ankaret där då det riskerar att skada ledningen. Trevlig sommar!  

Read More