Close

07/05/2018

Ytterligare bostadslägenhet på fastigheten?


Har du anslutit vatten eller avlopp till en gäststuga eller liknande utöver den ursprungliga fastigheten? I så fall behöver vi få information av dig. Som VA-samfällighet har vi skyldighet att anmäla till Norrtälje kommun om det finns fastigheter med flera bostadslägenheter anslutna. Detta för att möjliggöra en rättvis debitering. Som bostadslägenhet räknas en bostadsenhet i exempelvis gäststuga som har indraget vatten och avlopp och möjlighet till matlagning. Kommunen har en fastställd taxa som kommer att debiteras fastighetsägaren.

Så om du har ytterligare en bostadslägenhet enligt ovan på din fastighet maila detta till ordföranden Mats Julin på matsjulin@gmail.com.

Mer info hos Norrtälje Kommun