Close

19/03/2019

Styrelseprotokoll 2019.03.04

Styrelsemöte
Gräddö Askens VA Samfällighetsförening
2019-03-04


Protokoll No 2019:2

Plats
Telefonmöte.

Närvarande
Mats Juhlin, Robert Larsson & Arne Prembäck.

§1. Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.

§2. Föregående protokoll
Konstaterades att inga reaktioner framkommit till styrelsen med anledning av styrelsens skrivelse till medlemmarna efter stormen Alfridas härjningar.

§3. Fastighet 6:45
Beslutas att Mats tar förnyad kontakt med Norrtälje kommun och Anita Skoglund då vi ej fått uppdaterat avtal och faktura på anläggningsavgift efter utökat medlemsantal i samfälligheten. Detta trots att vi i juli 2018 skickat in uppgifterna.

§4. Inför bokslutet
Så snart ärendet med fastighet 6:45 är avslutat så godkänner vi förvaltningsberättelsen så att HoF kan släppa bokslutet till oss.

§5. Inkommande medlemma 27, 28 och 29
Mats ansvarar för att blanketten ”Andelstal i Gemensamhetsanläggning” skrivs under av de sökande fastigheterna. Robert kompletterar med de ekonomiska förutsättningarna för medlemskap. Därefter skickar Mats blanketterna till Lantmäteriet.

§6. Ordförande avslutar styrelsemötet.
Mats tackade alla och avslutade mötet.

Arne Prembäck
Sekreterare

Mats Julin
Ordförande