Close

17/04/2019

Styrelseprotokoll 2019.04.09

Styrelsemöte
Gräddö Askens VA Samfällighetsförening
2019-04-09


Protokoll No 2019:3

Plats
Telefonmöte.

Närvarande
Mats Juhlin, Robert Larsson & Arne Prembäck.

§1. Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.

§2. Vi fördelade diverse arbetsuppgifter emellan oss inför årsstämman enligt nedan:

Mats:

 • Kollar med Anita Skoglund, Norrtälje kommun, varför vi inte fått det nya avtalet brevledes för påskrift. Digitalt har det dock redan kommit.
 • Skickar utdrag från Lantmäteriet till Arne.
 • Beträffande de tillkomande medlemmarna Jevrell 4:20, Malmgren 6:40 och Nelin 6:41 har Mats fått avtalen från Malmgren och Nelin påskrivna i retur. Mats gör ytterligare försök att nå Jevrell så att ansökningarna kan gå in samtidigt till Lantmäteriet.

Robert:

 • Ska ha ett förhoppningsvis sista möte med Lars på Hem och Fastighet för att räta ut de få frågetecken som kvarstår i Årsredovisningen så att den kan släppas till revisorerna.
 • Kollar med Skatteverket hur de ser skattemässigt på en eventuell utbetalning av de nya medlemmarnas anslutningsavgift till samtliga medlemmar.
 • Kollar ytterligare en gång i Förvaltningsberättelsen hur texten ser ut.
 • Kollar med Norrtälje kommun om fakturan för de två nya lägenheterna på befintliga medlemmars fastigheter stämmer.

Arne:

 • Kontaktar valberedningen och efterhör hur långt de har kommit i sitt arbete.

§3. Nästa styrelsemöte sker med hela styrelsen den 23.4 kl. 20.00. Mötet är ett telefonmöte.

Punkter som kommer upp är:

 • Genomgång av Årsredovisningen
 • Att tänka på inför stämman.
 • Uppdaterat avtal och faktura på anläggningsavgift efter utökat medlemsantal i samfälligheten. Detta trots att vi i juli 2018 skickat in uppgifterna.

Arne Prembäck
Sekreterare

Mats Julin
Ordförande