Close

24/06/2015

Sjöledningen

En liten påminnelse om att sjöledningen fortfarande är bristfälligt utmärkt med skyltar. Den går mellan Sandin och Guter och över till Bygdegården. Så kasta inte i ankaret där då det riskerar att skada ledningen. Trevlig sommar!

VAsken_ledningsdragning