Close

24/06/2015

Då och nu

Gräddö med sin vik som har lä för vindar i tre väderstreck, var den stora skuthamnen på Rådmansö. Här kunde ligga upp till tio skutor samtidigt. En ståtlig syn med de vackra skroven och höga masterna. Båtbäddar fanns på östra stranden, i Asksundet och Nyängsslätan. Ett känt båtdrag var alldeles intill ångbåtsbryggan. Vedjakter och sandkilar från Gräddö kändes igen på sin gula rand under handlisten och sitt vita sudband. Härifrån skeppades ved till Stockholm. Långa staplar låg då på byallmänningen i väntan på transport.

Något om Gräddös skutor och skeppare
Linea byggd 1894 hade måtten 19, 62 x 6,80. Hon seglades av Karl Eklund, Gräddö mellan alla möjliga bryggor i skärgården. Frakterna bestod mest av ved och byggnadsmaterial. Det berättas att den företagsamme Eklund kunde ta tåget till Södertörn för att handla upp ved. Linea såldes till Blidö 1930.

Petrus byggdes 1902. Hon var av Masbytyp och ägdes av Olof Eklund. Storseglet var på 300 m2 och hon lastade 60–70 famnar ved, som motsvarar 85 ton. Det gör ca 400 skottkärror.

Adalia var en sandkil byggd på Blidö 1896. Hon var 15 m lång och 5 m bred och lastade 20 famnar ved eller 18 m2 sand. Hon seglades av A Södergren. Överbyggdes 1920 och fick motor. När tullen gjorde ett beslag på 26 000 liter sprit ute i skärgården lånade de Adalia för att frakta in beslaget till Stadsgården.

Granit var den sista skutan på Rådmansö – såldes 1946. Hon kölsträcktes på Furusundsvarvet 1902. Hon var kraftigare byggd än de vanliga vedjakterna. Var nog avsedd att frakta sten från Vätö. Därur kan man säkert också härtleda namnet. Granit ägdes av Karl Jansson och Ivan Eriksson. Hon riggades senare av och försågs med en Pythagoras tändkula, som gubbarna inte kom överens med. Så de bytte till en annan och då gick det bättre. Det var ju en brytningstid och man förstod sig nog bättre på tackel och tåg än bränsle och motoroljor.

Ångbåtsbryggan,_Gräddö,_ca_1900

Varmbad i Gräddö
På 1890-talet uppfördes ett varmbadhus strax norr om båtvarvet. Förmodligen på initiativ av handlaren Bäckström. Här kunde man ta både gyttje- och tallbarrsbad. Anläggningen nyttjades av såväl av ortsbor som sommargäster. 1914 upphörde verksamheten och huset såldes till pensionatet på Gräddö-Asken där det inreddes till boende för sommargäster. Flytten skedde över isen med en kälke under vart hörn dragen av häst.

Under pensionatstiden var det ett ståhej vid ångbåtsbryggan.
När båten med sommargäster kom eller gick var det fullt med folk vid bryggan. Gästerna gick ofta i procession med sång och fanor på väg mot avgående båt. När de resande gått ombord hände det ofta att övriga hoppade i vattnet ackompanjerade av skarornas skratt och applåder.

I Gräddö fanns flera pensionat. Det var t ex Sjögrens – senare Sjömans, Söderbergs, Strands, Skogshyddan, Ida Bergströms och Björkö Örns pensionat. Dessutom fanns ett på Gräddö-Asken.

Gräddö – port mot öster
1959 blev det åter liv och rörelse vid bryggan. Då började rederiet som sedan skulle bli Viking Line trafikera traden Sverige – Åland. Bilfärjan s/s Viking, som köpts från England, gick mellan Gräddö och Mariehamn.

Då byggdes en liten terminalbyggnad för bl a biljettförsäljning. Den byggnaden finns kvar och är idag hamnkontor, hygienutrymme, bastu och tvättstuga för gästhamnen.

022uKXR9Vvwe

Kvarnudden
Västernäset, intill hamnen kallas idag för Kvarnudden. Här fanns tidigare en kvarn som revs 1903. Den grova hjärtstocken gjorde August Söderlund om till spelstock för ankaret på sin vedjakt Svalan.

Nu finns här café, restaurang och Bed & Breakfast. Sitt inne i den gamla byggnaden eller ute med vy upp mot Väddö. På Kvarnudden firas valborg enligt mångårig tradition. Man går då i fackeltåg från Missionskyrkan. Brasan speglar sig effektfullt i det kringliggande vattnet.

Flottbas under kriget
Under andra världskriget blev Kvarnudden hemmabas för Stockholmseskadern. Här låg bl a det stora pansarskeppet ÄRAN. Hon hade imponerande bestyckning, med 28 cm pjäser på back och halvdäck. De stora besättningarna fick lokala entreprenörer sysselsatta med limp- och tårtbakning. Vid en kompaniafton ville manskapet inter köpa ”kristidstårtor”. När Ulla Berg och Karin Perols bakade riktiga tårtor fick de t o m ”visphjälp” av frivilliga flottister.

I samband med att flottan bestämt sig för att Gräddö var en strategiskt viktig plats att förlägga pansar båten Äran företogs muddring för att få tillräckligt djup för det 3 735 ton tunga skeppet. Det var då man fick upp två ankare. Ett mindre och ett stort. Det senare är det som idag pryder yttersta udden där kvarnen en gång stod, se sid 1. Där syns också moringar i berget, för Äran, som låg här under åren 1940-1945.

042uM2dPPDgc

Vaxholmsbolaget var viktigt för logistiken
Anders Perols berättar att han skulle sälja en häst uppåt socknarna. Det var då naturligt att kliva ombord på Storskär med hästen och bege sig till Norrtälje. Komna till staden gick de två iland och knallade upp till Stora Torget. Där lämnades hästen i ett hyrstall, som då fanns där, för senare avhämtning. Så var det avtalat.

Affär blev bygdegård
På samma sätt som färjterminalen fått andra uppgifter, har en av de två affärerna bytt skepnad. Det som idag är bygdegård var tidigare affär där tre generationer Bäckström drivit handel. Anders övertog 1888 den redan då gamla affären efter Rooth. Ett litet rött hus. 1901 byggdes den till sin nuvarande skepnad. Nils efterträdde sin far och 1949 tog Eric Bäckström över som siste handlare. 1963 stängdes affären och Sveabolaget tog över huset som administrationslokal.

När vi pratar om logistik och kommunikation kan det intressant att nämna hur Nils Bäckström på vintern kunde få hem sina varor från Norrtälje. Han seglade med sin egentillverkade isjakt och hämtade!

Rådmansö - Gräddö brygga Ångbåten har just avgått 1964 Handkolorerat

Gräddö Skärgårdshandel
1901 kom Thea Jansson till Gräddö som föreståndare för en filial till Lindbergs i Furusund.1904 öppnade hon eget i ett annat hus i byn.
1906 byggde Axel och Thea Pettersson eget. 1943 tog döttrarna Karin (Perols) och Ulla (Berg) över och kallade sig Axel P-sons Eftr.
1950 övertog Ulla och K-G Berg, De drev butiken fram till 1982 under namnet Gräddö Skärgårdshandel. Därefter kom Inga Lill och Alf Johansson.
1987 öppnades den nybyggda affären som idag drivs av Peter Horwitz. Skärgårdshandeln är en ICA-Nära butik.

Här finns Apoteks-, ATG-, Post-, Svenska Spel- och Systemombud, samt uttagsautomat och bensinmack.

Gräddö Bryggcafé
I ett intressant läge vid ångbåtsbryggan, invid farleden mot Norrtälje ligger Bryggcafét. På sommaren passerar flytetyg i alla möjliga skepnader. Alltid något intressant att titta på medan man äter sin smörgås, rostbifftallrik, glass eller bara tar en kopp kaffe.

Bredvid Bryggcafét, bakom bygdegården, vars rätta namn är Rådmansö Bygdegård, finns Kajak & Uteliv med ett brett utbud för friluftslivet. Man hyr ut kanoter, ger kurser ordnar olika typer av event i skärgården runt paddling.

Härifrån paddlas det ofta långt ut i yttersta skären mot Ålands hav.